När kommer råvindskonvertering till Gotland?

Råvindskonvertering blir allt vanligare i städerna på fastlandet. Inte minst är det ökande lägenhetspriser som driver på utvecklingen. Kommer vi snart att se konverteringar av vindar även i Visby?

Råvindskonvertering innebär att göra om en råvind till en vindslägenhet, som kan säljas med god förtjänst. Den här typen av arbete är vanligast i de större städerna, där priserna på lägenheter är höga. Det är nämligen inte billigt att göra den här typen av arbeten, och det finns vissa fallgropar. Därför är det vanligt att bostadsrättsföreningar som vill konvertera en råvind till lägenheter tar hjälp av konsulter som specialiserat sig på råvindskonverteringar.

Fallgropar vid råvindskonvertering

Att konvertera en råvind är inte som vilket byggprojekt som helst. Det finns vissa problem som måste lösas, som inte finns där när exempelvis en källar- eller butikslokal ska konverteras. 

En sådan fråga är vad som ska ersätta de utrymmen som försvinner, om det funnits förråd eller tvättstuga på vinden. Andra problem att hantera kan vara:

  • Tryckstegring i vattensystemet.
  • Centralvärmesystemets dimensionering.
  • Om fastigheten är kulturminnesmärkt.

En konsult kan hjälpa till med att utreda dessa svårigheter.

Råvindskonvertering

Redan för åtta år sedan sa mäklaren Siv Kraft följande:

– Föreningen bör upplåta eller sälja vinden till en vindsentreprenör som tar fullt ansvar. Det är en alldeles för stor risk för föreningen att gambla med medlemmarnas tillgångar om den bygger i egen regi, säger Siv Kraft som specialiserat sig på att sälja vindslägenheter i Stockholm.

Råvinden – en guldklimp med risker (SvD 2012-06-09)

Något för bostadsrättsföreningar på Gotland?

På Gotland har vi sett en prisökning på 9,4 procent för bostadsrätter under det senaste året, vilket kanske inte är tillräckligt för att motivera Visbys bostadsrättsföreningar att inventera sina oanvända utrymmen. Åtminstone inte ännu. Om utvecklingen fortsätter är det inte omöjligt att intresset kommer att väckas även på vår ö. Åtminstone innanför ringmuren.