Ny garnison på Gotland

Det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet som fattades för 2016–2020 gjorde det klart att Gotland är ett strategiskt viktigt område. Snart efter att beslutet fattades förstärktes svenska Försvarsmaktens närvaro på Gotland. Garnisonen som byggs i Tofta förväntas vara klar 2020 och är ett viktigt projekt för Fortifikationsverket.

Ett stort projekt

För Fortifikationsverket är garnisonen på Gotland ett av de största projekt som har genomförts i modern tid. Senast Sverige byggde en garnison var på 1980-talet. Då byggdes garnisonen i Arvidsjaur.

Garnison på Tofta

Beräkningar gör gällande att det hela kommer att gå loss på omkring 900 miljoner kronor. Men projektet blev försenat då bygglov och entreprenörupphandlingen överklagades. Till sist kom man i varje fall igång och den nya garnisonen ska vara klar någon gång 2020.

Garnisonen i Tofta byggs i flera etapper

Garnisonen på Gotland kommer att byggas i flera etapper. Till att börja med kommer ett stort fält att beläggas med asfalt. Det här fältet kommer att förses med bränsledepå, spolhall såväl som garage för militära fordon.

Senare steg kommer att innebära flera olika byggnader som behövs för att etablera den svenska militären på Gotland. Under byggnationen använder sig Stridsgrupp Gotland av tillfälliga lokaler på Tofta skjutfält.

En viktig uppgradering

Även om nuvarande lokaler på Tofta skjutfält fungerar bra ser man med glädje fram emot de nya lokalerna. Det upplevs som mycket positivt att bygga nytt hellre än att lägga ner. Den nya garnisonen på Gotland kommer att vara ett stort stöd för den militära verksamheten på ön. Dessutom ses nybyggnationen som en investering i hållbar arbetsmiljö.