Att lägga ett nytt tak

Taket är viktigt inte bara för hur vi uppfattar ett hus, utan också för hur väl skyddat huset är mot väder och vind. Detta är knappast något som kommer som en överraskning för den som bor på Gotland, där åtskilliga tak troligen blåst bort genom åren. 

Stockholmare tar med sig mycket till Gotland. En del av är bra, men det mesta kan man nog vara utan. Något som finns i Stockholm är dock en riktigt bra takläggare, specialiserad på plåttak. För att läsa mer om denna takläggare och deras tjänster, hos Tio tak.

Om du äger en fastighet innanför ringmuren, och vill ha ett nytt tak lagt på den, är det också viktigt att känna till reglerna och riktlinjerna för tak i detta område. Dessa regler finns att läsa på regionens sajt.  

Ska en takläggare från Stockholm lägga taket?

Takläggning på Villa Muramaris

Många av er som läser detta kommer troligen ihåg den 18 januari 2013, då Villa Muramaris norr om Snäck brann ned till grunden. Sedan dess har huset byggts upp igen, och mycket möda lades ned på att få byggnaden likadan som den var tidigare. Fastigheten var också klassad som byggnadsminne, vilket innebar att man inte kunde använda vilka material som helst vid återuppbyggandet. En del av taket lades med sandstensflis, vilket ställde stora krav på underarbetet. Den ansvarige arkitekten såg ut några tallar på norra delen av ön som han ansåg var tillräckligt kraftiga för att det skulle gå att såga ut bjälkar med dimensionen tio gånger tio tum ut dem. 

Att ta hand om ett byggnadsminne är alltid speciellt, även när det ska byggas upp på nytt. Det finns dock många andra situationer när man har ett hus att ta hand om, och vill bevara de historiska kvaliteterna, fast byggnaden inte är klassad som byggnadsminne.

Faktum är att det i dessa situationer ofta går att lägga ett plåttak. Skickliga plåtslagare, som tidigare nämnda Tio-Tak, kan anpassa sina tak till nästan vilket hus som helst. Så länge reglerna inte uttryckligen förbjuder plåttak går det att få ett tak som passar, och som håller betydligt längre än ett tegeltak